Edictes

Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4181 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1709 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació del projecte d'urbanització del c/ Sant Quirze de Vilamaniscle
Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 184 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11225 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11224 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari de l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9386 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 163-0 Edicte: 7347 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Informació pública del Compte general del pressupost de 2020
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2398 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons de l'1 d'abril a 30 d'agost - Ajuntament de Vilamaniscle
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1514 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9904 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de la modificació i aprovació d'ordenances fiscals per l'any 2021