Edictes

Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9904 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de la modificació i aprovació d'ordenances fiscals per l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9715 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8169 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial de domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7940 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6655 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6654 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE -A D OO FF- Aprovacio definitiva ordenances fiscals 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9068 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'aprovació de modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6944 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Anunci d'informació pública del compte general corresponent a l'exercici de 2018