Edictes

Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11970 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de personal laboral mitjançant concurs d'una plaça de peó de l'Ajuntament de Vilamaniscle i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10969 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'expedient 02/2022 de modificació de crèdits en el pressupost de 2022
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10706 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9787 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Modificació per error a la transcripció de l'aprovació definitva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7911 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Exposició pública del compte general de l'exercici de 2021
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7756 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable en el paratge la Sureda
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7724 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Bases per a la provisió interina d'un lloc de treball de Secretaria de clase tercera, subescala de Secretaria intervenció amb Constitució de Borsa
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6879 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Convocatòria i bases per proveir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d'administració local
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6024 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del Pressupost municipal ordinari de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4181 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació