Edictes

Exercici: 2021 Bop: 163-0 Edicte: 7347 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Informació pública del Compte general del pressupost de 2020
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2398 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons de l'1 d'abril a 30 d'agost - Ajuntament de Vilamaniscle
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1514 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9904 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de la modificació i aprovació d'ordenances fiscals per l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9715 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8169 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial de domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7940 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6655 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6654 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE -A D OO FF- Aprovacio definitiva ordenances fiscals 2020