Edictes

Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE -A D OO FF- Aprovacio definitiva ordenances fiscals 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9068 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'aprovació de modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6944 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Anunci d'informació pública del compte general corresponent a l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4324 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4280 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'exposició pública de l'expedient de constitució de l'agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de Vilamaniscle i la Vajol
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4262 AJUNTAMENT DE LA VAJOL Edicte d'exposició pública de l'expedient de constitució de l'agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de la Vajol i Vilamaniscle
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1747 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 943 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11095 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE Edicte d'exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019