SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

 

descarga dipu

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 38.754,06€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ:

Remodelació façana sud Ajuntament (14.000€)

Ordenació entrada al Centre civic (17.633,60€)

DESPESES CORRENTS:

Despeses energia elèctrica, enllumenat públic: (2.081,39€)

DESPESES CULTURALS:

  • Contractació espectacles festes majors (5.582,40€).

NOVES TECNOLOGIES:

  • Material informàtic (638,06€)

ACTUACIONS EN CAMINS MUNICIPALS:

  • Neteja camins de Vilamaniscle (900€)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021.