Promocions variables

22 novembre 2022
Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d'admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per
11 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.989,80€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següent
20 octubre 2022
Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat públ
30 agost 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 31.870,00 € a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següe
30 agost 2022
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –  Festival del Jazz a Vilamaniscle La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.517,12€
17 novembre 2022
   
10 novembre 2022
S'han instal.lat dues taules de ping-pong a la zona esportiva de Vilamaniscle, amb finançament participat de la Diputació de Girona i l'Aj
18 octubre 2022
L’alcalde de Vilamaniscle com a capital de l’agrupació ha dictat resolució per declarar aprovades provisionalment les llistes d’adme
30 agost 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 22.310,00€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següen
30 agost 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 38.754,06€ a l’Ajuntament de Vilamanisle per contribuir a sufragar el cost de les següent