8 març 2023
Us recomanem que seguir aquestes recomenacions  
2 febrer 2023
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: DILLUNS I DIVENDRES DE 9:00 A 13:00H DIMARTS I DIMECRES: DE 17:00H A 20:00H   HORARI AJUNTAME
1 desembre 2022
Degut a la incompatibilitat horària d’alguns dels membres del tribunal qualificador, l’Ajuntament considera convenient realitzar un can
17 novembre 2022
   
10 novembre 2022
S'han instal.lat dues taules de ping-pong a la zona esportiva de Vilamaniscle, amb finançament participat de la Diputació de Girona i l'Aj
8 febrer 2023
  La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.975,62€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per la instal·lació solar fotovol
13 desembre 2022
ANUNCI RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSES TERCERA SUBESCALA DE SECRETARI
22 novembre 2022
Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d'admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per
11 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.989,80€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següent
20 octubre 2022
Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat públ